Thiết kế và phát triển phần mềm

Chưa phân loại

Trải qua nhiều dự án với nhiều phương pháp khác nhau, hiện nay chúng tôi chọn lựa Domain Driven Design (DDD) làm phương pháp chính trong việc phát triển sản phẩm. DDD tập trung vào việc hiểu vấn đề khách hàng cần giải quyết. Nó đặt yêu cầu của khách hàng vào trung tâm của quá trình xây dựng phần mềm. Theo quan điểm đó, nhóm phát triển sẽ tiến hành trao đổi với khách hàng để tìm hiểu về lĩnh vực (domain) hoạt động, các quy trình nghiệp vụ và vấn đề mà họ đang gặp phải. Từ đó chúng tôi xây dựng nên các mô hình (model) xoay quanh các đối tượng và nghiệp vụ ấy. Khách hàng hiểu chúng, nhóm phát triển hiểu chúng. Một sự khởi đầu tuyệt vời.

6iZFu

Để đảm bảo sản phẩm được bàn giao đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng và đảm bảo chất lượng, chúng tôi áp dụng mô hình Agile và Test Driven Development trong quá trình phát triển.

Chúng tôi cũng áp dụng Clean architecture cùng với DDD để khâu bảo trì và mở rộng sản phẩm dễ dàng hơn. Giao diện, cơ sở dữ liệu có thể được thay thế khi cần mà không ảnh hưởng đến mô hình và nghiệp vụ hiện có. Cần mở rộng hệ thống bằng cách triển khai trên mobile hay web application? Đó không phải vấn đề.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPin on Pinterest