SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 4, Tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú – Tp. Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3822926

Fax: (0650) 3825.194

Website: http://sokhdt.binhduong.gov.vn/

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPin on Pinterest