Phòng Quản lý đô thị Thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 83 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3511678
Email: qldt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPin on Pinterest